hak ve özgürlükler hareketi

 1. 1
  Kısa adı ile HÖH (Bulgarca orijinal adı "Движение за права и свободи" ( ДПС) ), Bulgaristan'da 1985 tarihli “Yeniden Doğuş Süreci”nde Türk azınlığa uygulanan sert asimilasyonist politikalara yapılan tepkisel hareketler neticesinde oluşmuş siyasi bir yapıdır. Bulgaristan Türk Milli Kurtuluş Hareketi (BTMKH) ile yola başlayan hareket, 26–27 Mart 1990 tarihinde Varna’da toplanarak HÖH’e dönüşmüştür.
  HÖH’ ün Bulgaristan'daki Müslümanlar, Pomaklar ve Romanlar tarafından aktif bir şeklide desteklenmektedir. Bu desteği sağlamasında partinin kendini “Bulgaristan’daki tüm etnik, dinsel ve kültürel toplulukların hak ve özgürlüklerini, ülkenin anayasa ve Uluslararası İnsan Hakları hükümleri doğrultusunda savunan bağımsız bir parti” olarak tanımlaması büyük bir rol oynamıştır. Partinin kurucu başkanı Ahmet Doğan'dır.
  HÖH, 1991 seçimleriyle ilk kez parlamentoya girmiş ve kurulan koalisyon hükümetlerinde yer almayı başarmıştır. Bu dönemde HÖH’ün, Türk ve Müslüman azınlığın haklarının geri alınması konusunda giriştiği faaliyetlerin başında isimlerin iadesi işlemlerinin kolaylaştırılması gelmektedir. İkinci olarak, “Doğan Yasası” olarak da bilinen, 1989 zorunlu göçüyle Türkiye’ye giden Türk azınlığın mallarının iadesi konusunda hükümete tekliflerde bulunmuş ve başarı sağlamıştır. Üçüncü olarak, azınlıkların kendi ana dillerinde eğitim alabilmelerini sağlamak adına
  hükümet yetkilileri ve eğitim bakanlığı temsilcileriyle müzakereler yapılmıştır.
  1994 yılından itibaren HÖH içindeki muhalif seslerin yükselmesiyle yeni partilerin kuruluş süreci başlamıştır. Bunlar “Demokratik Değişim Partisi” (DDP) ve “Demokrasi ve Adalet Partisi” (DAP)'dir.
  HÖH’ün Bulgar siyasi yasamındaki rolünü incelemek gerekirse; kurulduğu andan itibaren “insanların temel hak ve özgürlüklerine” vurgu yapmış ve izlemiş olduğu “ılımlı, tutarlı ve uzlaşımcı” tavırlarla Bulgar toplumsal hayatında barışın yerleşmesine katkıda bulunmuştur. Bunun yanı sıra, “toprağa dayalı özerklik ve federasyon prensibini öngören devlet yönetimi” iddialarından kaçınması sayesinde yıpratıcı olmamış ve toplumdaki “etnik ayrışmayı” körüklememiştir. AB’ne üyelik yolunda ilerleyen Bulgaristan’da HÖH, ülkenin Avrupa kurumlarına entegre olmasını desteklemiştir. Bu yüzden partinin ideolojileri, "merkezci ve neo-liberal" olarak tanımlanabilinir.
  (bkz: ) www.dps.bg/...
  #1894 hatshepsut | 3 ay önce