haydut devletler

  1. 1
    İngilizce adı ile "rogue state" olarak adlandırılan ve 1990'ların sonundan itibaren özellikle Amerikan siyasal terminolojisine girmiş bir kavram olup, "diktatörlük, terörizmi destekleme, kitle imha silahlarına sahip olma isteği ve ABD dış politikasına ters hareketlerde" bulunan devletler için geliştirilmiş bir kavramdır. Özellikle 11 Eylül olayları sonrasında Amerikan uluslararası ilişkilerinin ana noktasını oluşturmuş ve şekillendirmiştir. böylece "İran, Irak, Suriye, Kuzey Kore, Küba, Libya ve Sudan" haydut devlet olarak sayılmıştır.
    #1893 hatshepsut | 3 ay önce