ebniye kanunu

 1. 1
  1882 tarihli Osmanlı Devleti'nin ilk imar kanunudur. Belediye teşkilatı olan yerlerde, alt yapılar ve yol­ların düzenlenmesi konusu, yapılarla birlikte belli esaslara bağlanmıştır.

  sadece İstanbul'daki yapıları düzenleyen 1848 tarihli "Ebniye Nizamnamesi"ni yürürlükten kaldırmıştır.

  Cumhuriyet döneminde (1930) 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu ile 4 ve 5. maddeleri hariç tamamen değiştirilmiştir.

  1956 seneli 6785 sayılı İmar Kanunu ile Ebniye Kanunu'ndan eser kalmamıştır.
  #1848 vonidi | 7 ay önce