Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

 1. 1
  İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere,
  en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

  İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
  a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden,
  b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 günden,
  c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden,
  Az olamaz.

  Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

  Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere
  verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

  Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

  Hesaplama aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır.

  İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

  Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

  Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak
  üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.
  #1846 obimikel | 7 ay önce