Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

  1. 1
    671 s. KHK ile 17 Ağustos 2016'da kapatılan yasadışı faaliyetlerin yürütüldüğü uzun zamandır bilinmesine rağmen görmezden gelinmiş platformdur. Yerini aynı anda "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu" almıştır.

    ERdoğan kurum için "Bütün pisliklerin olduğu yerlerden birisi de burası. Burayı kapattıktan sonra orada çalışanların hepsi hakkında hazırlığımızı yaptık, gereğini yapacağız. TİB BTK'ya devredilmek suretiyle, BTK gereken adımları atacak." demiş.

    ERdoğan'ın bildiği ama bize itiraf edemediği şey kurumları pislik yuvasına çeviren insanlar ve yöneticilerdir. Özellikle başında bulunduğunuz devletin bir kurumundan/organından bahsediyorsanız. TİB olur BİT o da olur İBT... Sonuç değişmez...
    #1842 vonidi | 7 ay önce