sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği

 1. 1
  Союз Советских Социалистических Республик'nin kısaltmasıdır.

  Türkçe'de "Sovyetler Birliği" der geçeriz. 1922-1991 yılları arasında hüküm sürmüş federal devlettir. Adı federal olsa da yönetim biçimi merkeziyetçi totaliter tek parti (komünist parti) rejimidir. 30 Aralık 1922'de akdedilen bir anlaşma ile kurulmuştur. Temellerini 1917 yılındaki bolşevik devriminden alır. 1989 yılındaki tahmini nüfusu 293 milyonmuş. (Zamanında en büyük 3. nüfusa sahip devlet.) Nüfusun %70'ini slav %12'sini türkler ve %18'ini diğer etnik kökenlerden insanlar oluşturuyorlarmış.

  (1)Buhara [Özbek, Tacik, Türkmen] ve (2) Harezm Sovyet Halk Cumhuriyetleri, (3) Belarus, (4) Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri, (5) Rusya Federal ve (6) Transkafkas Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri, (7) Tuvan Halk Cumhuriyeti [Moğalistan'ın kuzeyinde], (8) 2. Polonya Cumhuriyeti, (9) Romanya Krallığı, (10) Estonya, (11) Finlandiya, (12) Letonya, (13) Litvanya'dan oluşuyordu. Arada ikinci dünya savaşında bağımsızlığı kazanan devletler olduğu gibi savaş sonunda Sovyetler birliği'ne katılan ve 1991'den önce bağımsızlığını kazanmış devletler de bulunuyor.

  Dağıldığında yerine (1) Azerbaycan, (2) Belarus, (3) Ermenistan, (4) Gürcistan, (5) Kazakistan, (6) Kırgızistan, (7) Letonya, (8) Litvanya, (9) Moldova, (10) Özbekistan, (11) Rusya, (12) Tacikistan, (13) Türkmenistan, (15) Ukrayna devletlerini bıraktı.

  Birlik liderleri ise Vladimir Lenin, Josef Stalin, Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev, Yuriy Andropov, Konstantin Çernenko ve Mihail Gorbaçov olmuşlardır.

  Sovyet'in anlamı "konsey", "danışma kurulu" imiş. Yani "konseyler birliği" olarak kurulmuş ve kısa zamanda danışma emir ve talimat almaya ve rejim ise totaliter rejime dönüşmüştür.
  #1720 vonidi | 2 ay önce