Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu

  1. 1
    kısaca tenmak, 57 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yani taek ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü kapanarak yerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili özel bütçeli bir kuruluş olarak kurulmuştur. enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanlarında faaliyet gösterecekmiş.

    Merkezi Ankara’da olacak , merkez teşkilatıyla doğrudan merkeze bağlı hizmet birimlerinden meydana gelecek. yürütme kurulu, başkanlık, Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Enerji Araştırma Enstitüsü, Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü, Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü ile ihtiyaca göre kurulacak enstitüler, koordinatörlükler, laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri, eğitim ve bilgilendirme merkezleri gibi birimlerden oluşacak.

    kararname linki
    #1717 eru | 2 ay önce