phaidros

 1. 1
  Platon'un (M.Ö. 428/9-348/7) Sokrates ve Phaidros'u karşılıklı konuşturduğu aşk ve retorik (ikna sanatı) konularını irdeleyen kitabının adıdır. Phaidros "Platon'un geçiş döneminden olgunluk dönemine geçtiği M.Ö. 375 ile M.ö 365 yılları arasında" yazılmıştır.

  Kitabın başında nedense "Phaidros ya da Güzelliğe Dair" denilmiş. "Phaidros ve Aşka dair" daha uygun bir başlık olurdu. Kitabın sonundaki "Notlar" kısmında çeviren Ari Çokona "Phaidros"un aynı zamanda Platon'un yazdığı "Şölen" adlı eserin de baş kişisi olduğunu ve kelime anlamının "mutluluğundan ışıltılar saçan, neşeli" olduğunu belirtmiş.

  Hikaye, Phaidros'un Sokrates'a rastlayıp ona Lysias'ın aşk üzerine yazdığı bir söylevden bahsetmesi ile başlıyor. Sokrates, Phaidros'un hayran kaldığı ve tam anlamıyla kusursuz ve eksiksiz bulduğu bu söylevi dinliyor ve Phaidros'un isteği üzerine aynı konuda aynı yönde (aşkın zararı/kötülüğü/hastalık oluşu hakkında) kendisi de bir söylev veriyor.

  Fakat sonradan kendisinin de üstüne ekleyerek ustaca geliştirdiği Lysias'a ait bu söylevin gerçek ve sağduyulu aşka/aşıklara, iyiliği ve güzelliği temsil eden Tanrıya yakın bir varlık olan Eros'a hakaret olduğundan bahisle tam aksi yönde aşkı öven ikinci bir söylev (palinode) veriyor. Kitabın kalan bölümlerinde ise retorik konusu inceleniyor. Söylev yazarları ve hitabet öğretmenleri eleştiriliyor.

  Eser aşka dair iki farklı bakış açısı ve mantık yürütme yeteneğinizi kaybetmediyseniz doğru, sağduyulu aşkı tarif eden bir rehber niteliğinde.

  Sunuş (vii-xv) (Platon'un hayatı-eserleri ve phaidros hakkında)
  Lysias'ın söylevi (s.8-12) (Aşka karşı)
  Sokrates'in 1. söylevi (s.16-21) (Aşka karşı)
  Sokrates'in 2. söylevi (s.24-39) (Sağduyulu aşka methiye)
  Retorik-söylevler hakkındaki diyalog (s.40-72)
  Notlar (s.75-86)

  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi'nin 358. kitabı olarak ilk baskısı temmuz 2019'da yapılmış. 86 sayfalık kitabın Yunanca aslından çevireni ve değerli bilgiler içeren sunuş ve notlar kısmını hazırlayan ise Ari Çokona (1957).

  isbn: 978-605-295-875-9 (Karton kapaklı) 978-605-295-876-6 (Ciltli)
  kitapyurdu bağlantısı
  #1520 vonidi | 1 ay önce