recep peker

  1. 1
    Tam adı mehmet recep peker'dir. 7 Ağustos 1946 - 10 Eylül 1947 tarihleri arasında başbakanlık yaptı. Ayrıca 1931-1936 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinde bulundu.

    5 Şubat 1889, İstanbul'da doğdu.Orta öğrenimini Kocamustafapaşa Askeri Rüştiyesi ve İdadisi'nde yaptıktan sonra 1907 yılında Mekteb-i Harbiye'yi bitirdi. 1911 ve 1912 yıllarında Yemen'de ve Trablusgarp Savaşı'nda ve 1912-1913 yıllarında da Balkan Savaşları'nda görev aldı. 1. Dünya Savaşı'nda Makedonya ve Kafkas Cephesi'nde görev aldı. 1919 yılında Erkân-ı Harbiye Mektebi'ni bitirdi. Şubat 1920 tarihinde Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Anadolu'ya geçti. 1923 yılında Kütahya Mebusu seçilerek TBMM'ye girdi.

    Ağustos 1946 tarihinde çok partili dönemin ilk hükümetini kurdu. 1 Nisan 1950 tarihinde İstanbul'da öldü. Mezarı Edirnekapı Mezarlığı'ndadır.
    #1507 crystalann | 2 ay önce