lise

 1. 1
  Fransızca "lycee" kelimesinden dilimize geçmiş kelimedir. Fransızcadaki anlamı da ilk (ilk ve orta) okuldan sonra ikincil eğitimi veren devlet kurumu şeklinde.

  TDK sözlüğündeki anlamı: "Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az dört yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumudur.

  Fransızca "lycee" kelimesinin kökeni ise

  antik Yunancadaki "lyceum" kelimesi: "Apollo Lyceus"a (Kurt Tanrı Apollo''ya) adanmış Atina' daki tapınak ve daha çok Aristoteles'in bu tapınağın bulunduğu tepede kurduğu felsefe okulu ile tanınmıştır.

  diğer bir kelime ise antik Yunancadaki "lûkeion": Aristoteles'in Atina'nın kuzeydoğusunda kurduğu okulun (peripatetik okul) yanındaki beden eğitimi okulunun (gymnasium-jimnastik yapılan yer) adı, "lycian" "kurt-öldüren" kelimesinden türemiş.

  (bkz: kolej)
  #1504 vonidi | 2 ay önce