Herakleitos-Fragmanlar

 1. 1
  M.Ö. yaklaşık 540-480 yılları arasında yaşamış Herakleitos'un felsefesinin tarihte bıraktığı izlerin fragmanlar (küçük parçacıklar) halinde bir araya getirilmesi ile oluşmuş toplama bir eserdir.

  Pek çok Yunan düşünür gibi Herakleitos'un da hiçbir yazılı eseri günümüze ulaşmamıştır. Herakleitos'u ancak ondan sonra gelenlerin ondan aktardıkları veya ondan bahsettikleri parçalarda bulmak mümkün olmuş ve parçalar bir araya getirildiğinde "fragmanlar" kitabı oluşmuştur.

  Kitap 67 sayfalık kısa bir kitap. Fragmanlar (Alıntılar) 3 ana başlık altında bir araya getirilmiş. Bunlar
  (1) Biyografi (s.1-8) [Herakleitos'un kişiliği ve yaşamıyla ilgili fragmanlar]
  (2) doktrin (s. 9-26) [Herakleitosçu felsefe doktriniyle ilgili fragmanlar] ve
  (3) tanıklıklar (s.27-67) [gerek biyografi gerekse doktrinle ilgili yorum ve tanıklık içeren diğer fragmanlar].

  Kitabın çevirmeni C. Cengiz Çevik'in yazdığı 27 sayfalık sunuş en az kitabın kendisi kadar değerli ve bilgilendirici. Özellikle, sokrates öncesi felsefe ve filozoflar, fragmanlar, logos ve Herakleitos'un yaşamı ve felsefesinin temelleri hakkında yazdıkları. Sunuştan fragmanların bütün meşakkatli düzenlemesinin (numaralandırma, tematik sıralanma ve bölümlere ayrılmasının vs.) de çevirmene ait olduğunu da öğreniyorsunuz.

  Herakleitos'un kozmosu (evren/evren düzeni) (1) karşıtlar birbiriyle uyumludur (2) her şey sürekli devinim ve değişim halindedir ve son olarak (3) kosmos her daim canlı kalan ateştir- temel önermelerinden oluşuyormuş.

  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi'nin 371. kitabı olarak ilk baskısı Ocak 2020 tarihlidir. 67 sayfalık (sunuşla birlikte 94) Kitabın çevirmeni C. Cengiz Çevik.

  iSBN: 978-625-7999-18-2 (Karton kapaklı), 978-625-7999-20-5 (Ciltli)
  Kitapyurdu linki
  #1488 vonidi | 6 ay önce