İhh İnsani Yardım Vakfı

  1. 1
    İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı'nın kısaltması olarak kullanılır... İhh olarak kullanıldığını da görebilirsiniz... Doğrusu için:

    (bkz: İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı)
    #1230 eru | 1 yıl önce